Where I'm Goin'

Brad Davis (Vocal, guitar, mandolin, bass), Sandi Mitchell (Vocal), Scott Mitchell, (Guitar, vocal)